RGB reňkini Bluetooth gürleýjisi bilen üýtgedýän LED potolok çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Wattage ::72W
 • Ra ::≥80
 • PF ::> 0,5
 • Material ::PMMA COVER DEMIR BASY
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Wattage

  LED çip

  RA

  PF

  Lumen

  IP

  Ölçegi

  CE2231L-72W2-IR5

  72W

  SMD2835

  80

  > 0,5

  55LM / W.

  IP20

  ø480 * 80MM

  Öýüňizdäki potolok çyrasynyň gaty monotondygyny we diňe yşyklandyryş funksiýasynyň bardygyny duýýarsyňyzmy?Diňe jübi telefonyňyz bilen akyl taýdan dolandyryp bolman, eýsem ajaýyp wizual effektleri üpjün edip bilýän we hatda sesiňize öwrülip bilýän “Yourlite” LED potolok çyrasyna göz aýlaň!

  Geljekde, “Yourlite” -iň LED potolok çyrasyny jikme-jik hödürläris:

  Has ajaýyp ýagtylyk effektleri:Şadyýan atmosferany döretmek aňsat.Saýlamak üçin 16 million RGB daş-töweregi açyk reňk bar we ýagtylygy we reňk temperaturasy dürli sahnalara görä sazlanyp bilner.Owadan açyk reňk durmuşyňyza köp gyzyklylyk goşar.Kokteýl oturylyşyklary, film gijeleri, Ro Christmasdestwo, Söýgüliler güni, Hallowin, Çagalar güni we ş.m.

  Smart-CE2231L
  Smart-CE2231L-5

  Otagy aýdym-saz we çyralar bilen dolduryň:Lightagtylyk, Bluetooth-a birikmek arkaly ses bolup biler.Otagyňyz diňe bir ajaýyp yşyklar bilen doldurylman, eýsem ajaýyp konsertde bolşuňyz ýaly ajaýyp aýdym-saz bilen bilelikde bolar.Arassa ses hili, sesiň hakyky ýüzüni dikeltmek, haýallatmak we durmuşdan lezzet almak we durmuşy has çeper etmek.

  Programmalar:Bu yşyklandyryjy potolok çyrasy ýatylýan otaglarda, otaglarda, balkonlarda, koridorda, aşhanalarda we çagalar otaglarynda ulanylyp bilner.Akylly potolok çyrasy doglan gün dabaralary, seneler, baýramçylyk naharlary we beýleki sahnalar üçin amatlydyr.

  Bu LED potolok çyrasy, isleýän funksiýalaryňyzy üpjün edip biler!Durmuşyňyza köp reňk we şatlyk goşup biler.Bu LED potolok çyrasy bilen gyzyklanýan bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz, “Yourlite LED” potolok çyrasy siziň iň gowy saýlawyňyzdyr.


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň