Simsiz zarýadly basgançakly yşyklandyryjy gurşawly LED gijeki yşyk

Gysga düşündiriş:


 • Wattage: 4W
 • Batareýa:1500MAH litiý batareýasy
 • Material:Glase + ABS
 • Reňk:Gara ýaşyl
 • Ölçegi:210 * 105 * 175mm
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Wattage

  Batareýa

  Material

  Önümiň reňki

  Ölçegi

  DEA5129

  4W

  1500MAH litiý batareýasy

  Glase + ABS

  Gara ýaşyl

  210 * 105 * 175mm

  Stepless Dimming Ambient LED Night Light with Wireless Charge

  SIZI LED “LED Gijeki çyra”, 1800k reňk temperaturasy bilen ýumşak we size ýakymly ýatak gurşawyny berip biler.Stolda, düşekde ýa-da otagda bolsun, adamlaryň içgysgynç durmuşyny ýakyp biler.Tebigy ýagtylygyň we otuň reňk temperaturasyny simulasiýa ediň, ýatylýan otagyň bir burçuny ýakýar we ukusyny has çaltlaşdyrýar.Eneleriň gijelerine çagalaryna ideg etmegi gowy zat.Softumşak yşyk çaganyň ukusyny bozmaýar, enäniň gije turmakdaky kynçylyklaryny hem çözýär.Şeýle hem, gijelerine ekranda okamak üçin gaty amatly, ýatmazdan ozal jübi telefonlarynda we planşetlerinde okamak üçin gözüň ýadawlygyny azaldýar.

   

  Indi size “LED Night Light” -y has jikme-jik hödürläris:

  Owadan görnüşi:Calmuwaş we atmosferaly goýy ýaşyl, gözüňi özüne çekiji retroelementler we birinji derejeli gurluş, stoluň üstünde ýa-da düşegiň üstünde goýlanda, aç-açan rahatlygy görkezýär.Çydamly we dokumadan doly, çyrany ýakmasaňyzam, ol henizem peýza .dyr.

  Simsiz zarýad bermek:10W çalt zarýad bermek, ýyly we zyýansyz.Bedörite düşekli fotoelektrik çözgüdi.Aýry dizaýn, çyrany zarýad bermek üçin esas.

  Bütin gije ýanyňyzda bol:“LED Night Light” energiýany asla ulanmaýar, diňe 4W.Gijelerine arkaýyn bolup bilýän gijeki yşyk bilen ulalýan çagalara rahatlyk we ynandyryjylyk.

  Adaty we moda owadan görnüşde birleşdi:

  Aýlawly wyklýuçatel we ädimsiz garamak:1800k LED yşyk çeşmesini ulanyp, “LED Night Light” -yň ýagtylygyny düwmäni aýlamak arkaly sazlap bolýar we pes ýagtylyk derejesinde garaňky ýerlerde-de gaty ýumşak.

   

  Üzüm stilindäki “LED Night Night” size rahat wizual lezzet we ajaýyp keýp getirip biler we durmuşyňyza köp amatlylyk getirip biler.Siziň sahypaňyz elmydama size garaşýar.


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň