USB wilkasy bilen SMD 5050 RGB LED telewizor çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Wattage:3.6W / M.
 • LED görnüşi:SMD5050
 • PCB:10mm
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2) RZ200 (6) RZ200 (5) RZ200 (9)

  Önümiň jikme-jigi

  LED Qty.

  LED görnüşi

  Wattage

  [w]

  PCB giňligi

  Reňk

  2x15LED / 0.5M

  SMD5050

  3.6W / M.

  10mm

  RGB

  4x15LED / 0.5M

  SMD5050

  3.6W / M.

  10mm

  RGB

  30LED / M.

  SMD5050

  3.6W / M.

  10mm

  RGB

  6

  SÖ YOURGI ledizdäki telewizion yşyk çyrasy adaty yşyklardan tapawutlanýar.Highokary netijelilik, howpsuzlyk, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak, ýokary reňk görkeziji indeks we ş.m. ýaly özboluşly artykmaçlyklary bar we öýde ýa-da söwda ýerlerinde giňden ulanylýar.

  Leadolbaşçy teleýaýlym çyrasy siziň üçin köp amaly artykmaçlyklara eýedir:

  Ansat gurnama we ýelmeşýän lenta:Burç üçin amatly elektrik liniýasy gurnamany aňsatlaşdyrýar, burçy egilende goşmaça birikdirijiler gerek däl we döwülmeli däl.1 x infragyzyl uzakdan dolandyrylýan, 5V güýçli USB maglumat kabeli, uzynlygy 16,6 fut, tok şnuryny birikdirmek üçin 13,5 fut çyra bar.3.3 metrlik kabel we täzelenen 3M lentany ulanyň, ýagtylyk zolaklaryny islän ýeriňize birikdirip bilersiňiz.

  Ulanmak üçin has ygtybarly:LED telewizoryň yşyklary 5V naprýa .eniýede işleýär.Lightagtylyk çyzygynda diňe 5V göçme elektrik üpjünçiligi işläp biler we daşarda aňsatlyk bilen ulanyp bilersiňiz.Bu wersiýa suw geçirmeýän, aşa pes yssy, elýeterli we çaganyň howpsuzlygyny üpjün edýär.

  Wilka we oýna:Örän amatly we çalt beýleki esbaplary satyn almak üçin goşmaça wagt we pul sarp etmegiň zerurlygy ýok.

  Şahadatnamalar:CE / RoHS / ERP / EMC.

  CE / RoHS / ERP / EMC şahadatnamalarynyň hemmesi dürli bazarlara çykmak üçin elýeterlidir.Beýleki şahadatnamalar zerur bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.Öňdebaryjy teleýaýlym yşyklarynyň tutuş seriýasy üçin IES faýllary hem bar.

  Daşky gurşaw taýdan arassa telewizion yşyk, şäher yşyklandyryşynyň energiýa tygşytlamagy üçin möhüm ähmiýete eýe.SÖ YOURGI size iň oňat önümler bilen üpjün edip biler, önümlerimiziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.SIZI LED LED yşyklandyryjy telewizor çyrasy siziň üçin gowy saýlaw.


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň