Leeke-täk ýa-da köp reňkli re LEDimler LED burç çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Material:Alu.
 • LifeTime:15000H
 • Reňk:NW / WW / CW / R / G / B / Y / Köp
 • IP bahasy:IP20
 • Umagtylyk meýdany:6-15m2
 • Aýratynlyk:L 14 * W 4mm
 • Jikme-jiklik:Kuwwatly adapter + IR gözegçilik ediji
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2) RZ200 (6) RZ200 (9)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Naprýa .eniýe

  [v]

  Led

  Yşyk-diodly görnüş

  Durmuş wagty

  [H]

  Material

  Çyranyň reňki

  LR1131-C

  12

  120LED / M.

  SMD2835

  15000

  Alu.

  Gara / ak

  LR1131-CCT - C.

  12

  120LED / M.

  SMD2835

  15000

  Alu.

  Gara / ak

  LR1321-RGB-C

  12

  60LED / M.

  SMD5050

  15000

  Alu.

  Gara / ak

  LR1321-RGB-IC-C

  12

  60LED / M.

  SMD5050

  15000

  Alu.

  Gara / ak

  LR1311-RGBW-IC-C

  12

  60LED / M + 60LED / M.

  SMD2835 + SMD5050

  15000

  Alu.

  Gara / ak

  SIZI LED LED burç çyrasy LR1131 & LR1321 & LR1311, hakyky keýp çyrasy siziň üçin ajaýyp atmosfera döredýär.Keýpiňize we ýerleşýän ýeriňize baglylykda islendik reňk we yşyklandyryş effektini saýlap bilersiňiz.Diňe ýagtylygy we rejeleri sazlaň, elmydama ajaýyp yşyk bolar.

  “LED burç çyrasy” siziň üçin köp amaly artykmaçlyklara eýedir:

  Saýlaw üçin dürli reesimler: NW / WW / CW / R / G / B / Y hemmesi bar, durmuş ýa-da iş üçin bir reňk, güýmenje üçin köp reňk.Keýpiňize we zerurlyklaryňyza görä dürli yşyklandyryş rejelerini sazlaň, dürli reňk reesimlerine ýa-da monohrom re modeimine garamazdan, tans atmosferasyny aňsatlyk bilen döredip bilersiňiz.

  Performanceokary öndürijilikli LED: SMD2835 & SMD5050 bilen ulanylýan 15,000 sagat ömri bolan Sanan çipi, çyralaryňyzy uzakdan dolandyrmak bilen aňsatlyk bilen dolandyrýar.

  Minimalist owadan dizaýn: Çyra ýer tygşytlamak üçin niýetlenendir we islendik maşgala üçin örän amatlydyr.Burç çyrasyny islän ýeriňize goýup bilersiňiz we onuň ýönekeý dizaýny ajaýyp görünýär.Warmyly we garaňky ýagtylygymyz her pursat üçin ajaýyp atmosferany döredýär.Çyramyzyň beýikligi 140 sm, aýaklarynyň uzynlygy 40 sm.Ulanylmaýan wagty diýen ýaly "ýitýär" we açylanda owadan bolýar.

  Gurmak aňsat:Gurallar we kömek bolmasa, bu LED burç çyrasyny birnäçe minutda aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz.Firma esasy gurluşy we nurbat birikmesi, gurnama gowşamakdan gorkmaz.

  CE / ROHS / ERP2.0 / EMC-i ýerine ýetiriň, bazaryň talaplaryna uýgunlaşyň.Beýleki şahadatnamalar zerur bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  SIZI LED LED burç çyrasy ýokary öndürijilikli dik gurşaw çyralary bilen ömri 15 000 sagada çenli.Burça ýerleşdirmek gaty amatly.Lightagtylyk ýumşak, birmeňzeş we ýalpyldawuk däl.Baýramçylyklara, oturylyşyklara, doglan günlere we beýleki çärelere atmosfera goşmak üçin amatlydyr.Şeýle hem ýaşaýyş otaglary, ýatylýan otaglar, okuwlar, restoranlar, ofisler, iş ýerleri we ş.m. üçin amatlydyr.


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň