Ylmy barlaglar

Ylmy barlaglar

Customöriteleşdirilen yşyklandyryş önümlerini hödürlemek üçin 18 ýyllap üznüksiz tagalla.

Gözleg we gözleg, “Yourlite” -iň hyzmatynyň möhüm bölekleridir.100-den gowrak ýokary hünärli inersener her ýyl 100-den gowrak täze taslamany tamamlady.Köp baýrakly baýraklar, “llite” -niň ýöriteleşdirilen önümleri saýlamagyňyzy subut etdi.

Gözleg we ösüş

Goşmaça ideg

Lyokary taýýarlykly

Jikme-jik ugrukdyrylan

Netije

Taslamanyň gurluşy

Önüm dolandyryjysy

Malylylyk inereneri

● Optiki dolandyryjy

● Senagat inereneri

Ucture Gurluşyk inereneri

● Elektrik inereneri

● Synag inereneri

Adatça ösüş 90 günüň içinde tamamlanýar.