IK08 Üç reňkli LED Suw geçirmeýän köp çyra

Gysga düşündiriş:


 • Wattage:15W
 • Naprýa: eniýe:220-240V
 • Ra:≥80
 • DF:> 0.7
 • Çip:SMD2835
 • Burç:110 °
 • Reňk emperaturasy:Üç reňkli (3000k / 4000k / 6500k)
 • Material:PC + PC
 • Önümiň jikme-jigi

  No.ok. Naprýa .eniýe Wattage Lumen Material CCT Reňk görnüşi Ölçegi
  BL211SA 220-240V 15W 1275lm PC + PC Üç reňkli (3000k / 4000k / 6500k) Gara / ak 180 * 180 * 66mm
  BL212SA 220-240V 15W 1275lm PC + PC Üç reňkli (3000k / 4000k / 6500k) Gara / ak 221 * 131 * 68mm

  IK08-Tri-color-LED-Waterproof-Bulkhead-Lights-5

  Suw geçirmeýän Bulkhead çyrasy, yşyk örtügini diwara ýa-da ýüzüne birleşdirýän gurnama görnüşidir.Bu çylşyrymly, täsirli yşyklandyryş warianty, howa şertlerine we iş ýerlerine çydap biler, olary açyk we içerde yşyklandyrmak üçin ajaýyp edip biler.SÖ YOURGI Üç reňkli suw geçirmeýän Bulkhead çyralary, bu ajaýyp, ýöne işleýän yşyk bilen eýwanyňyzyň, eýwanyňyzyň, palubanyň, gämi duralgasynyň ýa-da duralganyň görnüşini gowulandyryp, islendik jaý ýa-da täjirçilik şertleri üçin diwar gurnamasy hökmünde ulanylyp bilner.

  Üç reňkli suw geçirmeýän Bulkhead çyralarymyzyň köp artykmaçlygy bar:

  3 Reňk temperaturasyny sazlamak:

  gurnalan terminal blok, reňk temperaturasyny sazlamak üçin aýlamak kody.Islendik pursatda ajaýyp atmosferany döretmek üçin 3000K-6500K-a gabat gelýän dimmer wyklýuçateli bilen doly öçürilip bilner.

  IK08-Tri-color-LED-Waterproof-Bulkhead-Lights-8
  IK08-Tri-color-LED-Waterproof-Bulkhead-Lights-9

  Gurmak üçin amatly:

  Her gural, gurnama enjamlary we doly suratlandyrylan görkezmeler bilen üpjün edilýär, bu bolsa DIY müşderileriniň köpüsine gurnamagy aňsatlaşdyrýar.

  IK08 Anti-täsire we IP65 Suw geçirmeýän: Üç reňkli suw geçirmeýän Bulkhead çyralary, islendik jaý ýa-da täjirçilik şertleri üçin diwar diwary ýa-da potolok çyralary hökmünde ulanylyp bilner.Bu ajaýyp, ýöne işleýän yşyk bilen eýwanyňyzyň, eýwanyňyzyň, palubanyň, gaýyk jaýynyň ýa-da duralganyň görnüşini gowulandyryň.IP65 suw geçirmeýän reýtingi bilen, suwuň dökülmegine we tozana garşy durup biler, dürli açyk howa şertlerine ajaýyp uýgunlaşyp biler.

  Ýokary dereje: Üç reňkli suw geçirmeýän Bulkhead çyralary, LED çipleriniň gowy paýlanmagy sebäpli ýeňil tegmilsiz birmeňzeş yşyk çykarýar.Bu, kabinalar, ýerzeminler, ammarlar we üçekler üçin amatly edýär.

  IK08-Tri-color-LED-Waterproof-Bulkhead-Lights-10

  Şeýle hem dürli bazarlaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin CE, RoHS, Erp şahadatnamalaryny berip bileris.Başga şahadatnamalar gerek bolsa ýa-da bu önüm hakda başga soraglaryňyz bar bolsa, biziň bilen habarlaşyp bilersiňiz.

  Üç reňkli suw geçirmeýän köp çyralar siziň ynamyňyza mynasyp!


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň