Günorta Amerikanyň bazary LED bagy suw çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Wattage:10W-20W-30W-50W-100W
 • Naprýa: eniýe:100-240V
 • Ra:≥70
 • PF:> 0,5 / 0.9
 • Ömrüň wagty:30000
 • Çip:SMD2835
 • Burç:110 °
 • Reňk temperaturasy:3000K 4000K 6500K
 • Material:Alu. + HK
 • Hakyky tassyklamak:

  1 (1) 1 (2)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Naprýa .eniýe

  [v]

  Wattage

  [w]

  Lumen

  [lm]

  Ra

  PF

  Durmuş wagty

  [H]

  Material

  Ölçegi

  [L * W * Hmm]

  LG171-10W-DOB

  100-240

  10

  800

  ≥70

  > 0.5

  30000

  Alu. + HK

  85,6 * 67,6 * 29

  LG171-20W-DOB

  100-240

  20

  1600

  ≥70

  > 0.5

  30000

  Alu. + HK

  101 * 83 * 29.5

  LG171-30W-DOB

  100-240

  30

  2400

  ≥70

  > 0.5

  30000

  Alu. + HK

  126 * 103 * 29

  LG171-50W-DOB

  100-240

  50

  4000

  ≥70

  > 0.5

  30000

  Alu. + HK

  167 * 134 * 30.5

  LG171-100W-DOB

  100-240

  100

  8000

  ≥70

  > 0.5

  30000

  Alu. + HK

  226 * 185 * 30.5

  South American Market LED Garden Floodlight

  “LED Garden Floodlight” fasad yşyklandyryşlarynda, baglarda, meýdançalarda we beýleki açyk ýerlerde giňden ulanylýar.Tejribeli suw çyrasyny saýlamak üçin aşakdaky nokatlar gaty möhümdir.

  IP65 Suw geçirmeýän:“LED Garden Floodlight” açyk howada we içerde giňden ulanylyp bilner we güýçli ýagyş we erbet howa şertlerinde açyk howada howpsuz ulanylyp bilner.

  Energiýany tygşytlamak:Adaty halogen açyk yşyklar bilen deňeşdirilende, energiýa sarp edilişi has pes bolýar, şonuň üçin ýokary elektrik togy barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

  10-100W islege bagly:Dürli ssenariýalarda islegleriňizi kanagatlandyryp biljek 10-100W-den saýlap bilersiňiz.

  Çydamly materiallar we has uzak hyzmat ömri:Bu “LED Garden Floodlight”, gowy ýylylyk ýaýramagy bilen ýokary hilli örtükli alýuminden ýasaldy.Şonuň üçin has çydamly we size 30,000 sagada çenli hyzmat möhletini berip biler.

  Gurmak aňsat:“LED Garden” suw çyralaryny potolokda, diwarlarda, ýerde we beýleki ýerlerde aňsatlyk bilen gurup bilersiňiz, ýaýy dürli burçlara sazlap we birnäçe ýönekeý sim ädimlerini ýerine ýetirip bilersiňiz.

  Programmalaryň giň gerimi:LED bagy Suw çyrasy diwarlara, potoloklara, pollara ýa-da üçburçluklara, howlynyň bezegi, basketbol meýdançalary, garaageslar, bag howlulary, balyk çyralary, peýzaapeslar, gazonlar we oýun meýdançalary, Maşgala, myhmanhana, oturylyşyk we ş.m. oturdylyp bilner. .

  Bu suw çyrasy Günorta Amerikanyň bazary üçin örän amatly.SÖ YOURGI size iň oňat önüm bilen üpjün edip biler we önümlerimiziň ähli islegleriňizi kanagatlandyryp biljekdigine ynanýarys.SIZI LG LG171 LED bag suw joşmasy siziň üçin gowy saýlawdyr.SIZI. SIZI your gözlegiňize garaşýar.


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň