7-24W goşmaça CCT sazlanylýan aşaky ýagtylyk armatura

Gysga düşündiriş:


 • Naprýa: eniýe:220-240V
 • Wattage:7W-10W-15W-18W-24W
 • Lumen:630/900/1350/1620/2160
 • PF:> 0,5
 • RA: 80
 • Material: PA
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Wattage

  Lumen

  Naprýa .eniýe

  RA

  PF

  Material

  Ölçegi

  AL2018-7W2

  7W

  630lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ95x57mm

  AL2018-10W2

  10W

  900lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ110x58mm

  AL2018-15W2

  15W

  1350lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ145x64mm

  AL2018-18W2

  18W

  1620lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ175x67mm

  AL2018-24W2

  24W

  2160lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ225x78mm

  AL2018-7W2-TDC

  7W

  630lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ95x57mm

  AL2018-10W2-TDC

  10W

  900lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ110x58mm

  AL2018-15W2-TDC

  15W

  1350lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ145x64mm

  AL2018-18W2-TDC

  18W

  1620lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ175x67mm

  AL2018-24W2-TDC

  24W

  2160lm

  220-240V

  80

  0.5

  PA

  φ225x78mm

  7-24W Optional CCT Adjustable Down Light Fixture (1)

  Gije düşende, her dürli yşyklar gijeki durmuşymyzy ýagtylandyrýar.Tehnologiýanyň ösmegi bilen yşyklar yzygiderli üýtgeýär.Içine goýlan “Down Light” armaturasy öýde ýagty we kölegeli atmosfera döredip, tutuş giňişligi indi ýeke, has gatlakly we ajaýyp görnüşe öwürmez.

  SÖ YOURGI Downagtylyk ýeňil armatura size köp zat berip biler:

  Köpreňk temperaturasy:3000K / 4000K / 6000K, 3 reňk temperaturasy islege bagly, haýsy reňk temperaturasyny saýlamalydygyňyzy, dürli amaly ssenariýalara laýyk geljekdigini, atmosfera bolan islegleriňizi kanagatlandyryň we ýerliksiz reňk temperaturasy sebäpli ýüze çykýan kynçylyklardan gaça duruň.

  Egurmak üçin asy:Öý abatlaýyş we täze abatlaýyş işleri üçin pes derejeli yşyklandyryş: potolokda deşik kesmek;“Down Light” guralyny kabele dakyň;bahar klipleri bilen potolokda berkidiň.Gurnamak birnäçe minutda tamamlanyp bilner, bu gaty amatly.

  GiňRangeAhaýyşlar:“Down Light” enjamymyz aşhanalaryň, ýaşaýyş otaglarynyň, ýatylýan otaglaryň, iş ýerleriniň, köpçülik ýerleriniň, garaageslaryň, ýerzeminleriň, täze binalaryň, hatda hammam we basseýn ýaly çygly ýerleriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.

  PA ýaşaýyş jaýy:“Recessed Down Light” armaturasynyň içindäki ýylylyk ýaýramagy alýumin käsesi we ajaýyp ýylylyk ýaýramagy bar.

  7W-24W:Europeewropanyň we Awstraliýanyň ähli esasy ölçeg isleglerini kanagatlandyrmak üçin 3 dýuýmdan 8 dýuým aralygy.

  Içerki we açyk yşyklandyryş önümleriňiziň hemmesi diňe bir ajaýyp däl, eýsem örän täsirli.Puluňyzy tygşytlaýarlar, islän yşyklandyryş keýpiňizden lezzet alýarlar we özüňizi gowy duýýarlar.SÖ YOURGÜňiz ynamyňyza mynasyp!


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň