Bedatak çyralarynyň aşagyndaky 5050 RGB hereket datçigi

Gysga düşündiriş:


 • Wattage:7.2W
 • Naprýa: eniýe:24 / 12V
 • Material:Plastmassa
 • Kesmek:1000mm
 • LED LED:30LED / m
 • LED görnüşi:SMD5050
 • Garaşylýan ömür:15000H
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2) RZ200 (6) RZ200 (9)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Naprýa .eniýe

  [v]

  Wattage

  [w]

  Kesiň

  [mm]

  Roll

  [m]

  LED Qty

  LED görnüşi

  Garaşylýan ömür

  LR1131-RGB-datçik

  24/12

  7.2

  1000

  2/3/5/10

  30LED / M.

  SMD5050

  15000H

  Krowat çyralarynyň aşagynda köplenç ýatylýan otaglarda, myhmanhanalarda we kwartiralarda bolýar.

  Sensor we pult bilen “Bed Light” -yň aşagynda amatly we ýagtylygyň ýumşak öwüşgini sizi garaňkyda otagyň üstünden ygtybarly ugrukdyrar, beýlekileri oýarmak üçin biynjalyklyk döretmez we çykanyňyzda garaňkylykda ýagtylyk wyklýuçatelini tapmaz. düşek“LED” öňdebaryjy üpjün ediji hökmünde SIZI YOUR, köp ýyllap bu ugurlarda ýöriteleşýäris, hil we satuwdan soňky hyzmaty berip bileris.

  Krowat çyralarynyň aşagyndaky SIZI. Bu aýratynlyklaryňyz bar:

  Energiýany tygşytlamakda gowy öndürijilik: “Bed Light” -yň aşagynda adam bedeni 6,6ft ~ 16.4ft (induksiýanyň 120 derejesi) girende awtomatiki yşyklandyryp bilýän datçik bar.Adamlar sebitden 15 ~ 20 sekunt geçensoň, öçer.Adaty yşyklar bilen deňeşdirilende, adamlar çyrany öçürmegi ýatdan çykarsa, energiýany tygşytlap bolýar.

  Krowatyň aşagyndaky dürli-dürlilikselýeterli: SÖ YOURGÜňiz, öz islegiňiz üçin 2/3/5 / 10m rulonly çyrany üpjün edip biler we naprýa .eniýe 12 / 24V öz içine alýar.Ra> 80 bilen enjamlaşdyrylan LED reňk görkeziji lampalar.Krowat çyralary ýaly müşderileriň isleglerine laýyk bolup biler.Toplumda bir zolak çyrasy, bir gezeklik uzakdan, bir gözegçilik ediji we tok üpjünçiligi bar.

  Global marketinge laýyk gelýän hünärli ssenariýler we şahadatnamalar: Krowatyň çyrasynyň aşagynda ERP bilen Europeewropada we beýleki ýurtlarda müşderiler tarapyndan talap edilýän ykdysady çykdajy bilen duşuşyp biler.

  Dünýä bazarynda hem ulanyp boljak CE / RoHS / ERP / EMC şahadatnamalarynyň doly toplumyna eýe bolduk.

  Dürli funksiýalarbolup durýarislege bagly: “Bed Light” -yň aşagynda ýyly ak - bitarap ak - sowuk ak - R / G / B - Y.

  120 ° şöhle burçuna eýe, -20 ℃ ~ + 40 at-da gowy işledip bolýar.

  Köp IP nyrhyny saýlap bolýar (IP20 / IP44 / IP64 / IP65 / IP68)

  Uzak ömri: 15000 sagatlap ulanyp boljak uzyn ömri bar.

  Krowat çyralarymyz biziň ynamyňyza mynasyp!


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň