3 derejeli ýagtylyk makiýa LED LED aýna çyrasy

Gysga düşündiriş:


 • Wattage: 3W
 • Naprýa: eniýe: 3V
 • Lumen:120lm
 • Ra:> 80
 • Reňk:Ak
 • Material:ABS + Silikon
 • Ölçegi:Ø201 * 23mm
 • Hakyky tassyklamak:

  RZ200 (1) RZ200 (2)

  Önümiň jikme-jigi

  No.ok.

  Naprýa .eniýe

  [v]

  Wattage

  [w]

  Lumen

  [lm]

  Ra

  Reňk

  Material

  Ölçegi

  [L * W * Hmm]

  DEC2006

  3

  3

  120

  > 80

  Ak

  ABS + Silikon

  Ø201 * 23

  06

  Otagda yşyklandyryşyň ýeterlik däldigi, makiýaupda hromatiki kynçylyklaryň bolmagyny aňsatlaşdyrýar we derini bejermegiň jikme-jikliklerine-de aňsatlyk bilen üns berilmeýär.“Ylite” LED aýna çyrasy, ýokary kesgitli ýagtylygy doldurýan artefakt, makiýa color reňkiniň hakyky dikeldilmegi, ýüzüňiziň takyk jikme-jiklikleri, size çäksiz makiýaup döredijiligini we derini bejermek ylhamyny getirýär.

   

  LED aýna lampamyzda köp täsinlikleri tapyp bilersiňiz:

  HD aýnanyň üstü:Everyhli jikme-jiklikleri ýüzüňizde ýagtylandyryň.

  Ightagtylygy sazlap bolýar:Özüňizi iň gowy ýagtylykda görmek üçin 3 derejeli ýagtylyk zerurlyklaryňyza görä erkin sazlanyp bilner.

  Halka görnüşli ýagtylyk geçirişi:Üzükli ýagtylyk geçiriji plastinkanyň ulanylmagy, ýagtylyk çeşmesiniň nokatdan deň paýlanmagyna mümkinçilik döredýär we ýagtylygy deň derejede çykarýar we şeýlelik bilen has ýagty we birmeňzeş ýagtylyk effektini döredýär.Sourceagtylyk çeşmesi, ýüzüň her bir jikme-jigine üns berip, 3D yşyk maskasy ýaly ýüzüni deň derejede örtýär, şonuň üçin her bir burçdan sypdyrmaň.Lightagtylyk ýumşak we gözlere zyýan bermeýär.

  USB zarýad bermek:Daşky gurşawa arassa, batareýany çalyşmakdan azat ediň.Gradeokary derejeli ýagtylykda, günde 30 minutlyk ýagtylyga esaslanyp, ýedi gün ulanylyp bilner.

  电视灯带

  Sazlanylýan burç:LED aýna çyrasynyň burçuny erkin sazlap bolýar we dogry burçy aňsatlyk bilen tapyp bilersiňiz.Miyopiýa üçin, aýna ýakynlaşmak üçin egilmän gözüň makiýaupyny we gaşlaryny hem ulanyp bilersiňiz.

  Häzirki zaman dizaýny:Ajaýyp ak minimalist dizaýn, owadan görnüş, häzirki zaman öý mebelleriniň minimalistik estetikasyna gaty laýyk gelýär.Jikme-jiklikler hilini görkezýär.

  Gözelligi yzarlaýanlar üçin amatly: Kontakt linzalaryny geýeniňizde, gulakhalkalar, makiýaup, derini bejermek we ş.m. LED aýna çyrasyny ulanyp bilersiňiz.

   

  Aýna seretmek hem hezil.YOURLITE-iň LED aýna çyrasy ähli zerurlyklaryňyzy kanagatlandyryp biler we ynamyňyza mynasyp!


 • Öňki
 • Indiki

 • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň